• تلفن: 88985740 - 88985359
  • info@ssqa.ir
  • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7

انجمن حامیان استاندارد و کیفیت شما را در کسب و کارتان با مدل سلامت سازمانی موفق می سازد.

ما می دانیم که شرکت های سالم که سلامت سازمانی را در شرکت خود پیاده کرده اند، به طور چشمگـیری بهتـر از همتـایـان خـود عمـل می کنند. ما سلامت سازمانی را چیزی بیش از فرهنگ یا تعهد کارکنان در نظر می گیریم. این توانایی سازمان و شرکت را می رساند که حول یک دیدگاه مشترک حرکت کند، این دیدگاه را بطور موثر اجرا و خود را به واسطه نوآوری و تفکر خلاقانه بازسازی کند. سلامت سازمانی یعنی چگونگی حرکت کشتی، صرفنظر از این که چه کسی سکان را بدست دارد.

 

خدمات انجمن ما چیست ؟                                                                                                                          

1- پیگیری مشکلات و مطالبات اعضای انجمن در سازمان ملی استاندارد ایران                                                                   

2- مشاوره و ارائه خدمات تخصصی به اعضاء انجمن برای اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد و خود اظهاری

3-  مشارکت در تهیه و تدوین استانداردهای معنوی و رفتاری، کارخانه ای، خود اظهاری و مقررات فنی کالا و خدمات

4- توانمند سازی مدیران عضو انجمن از طریق آموزش کوچینگ فردی

5- ایجاد هم افزایی و تسهیل ارتباط بین اعضا انجمن برای شناخت محصولات و توانمندی های یکدیگر

6- معرفی خدمات و تولیدات اعضاء انجمن به توزیع کنندگان و مصرف کنندگان داخلی و سایر کشورها

7- تحت نظارت قرار دادن تولیدات کارگاه های کوچک و متوسط و خانگی

8- ارائه خدمات بازرسی فنی و کالا، ارزیابی تعالی سازمانی ، رتبه بندی شرکت ها و کارگاه های کوجک و متوسط، ممیزی، ارزیابی عملکرد و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت، ارتقا بهره وری

9- ارائه خدمات آموزش عمومی و تخصصی در حوزه کیفیت و استاندارد با اعطای گواهی نامه مورد تایید وزارت علوم و مرکز آموزش بازرگانی وزارت صمت

10- صدور گواهینامه سلامت سازمانی بر اساس ارزیابی به اعضای انجمن

11- آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسایی های موجود در بنگاه های اقتصادی و کسب و کارها و ارائه راه حل های کارآمد جهت رفع آن ها

12- برگزاری و مشارکت در همایش ها و کارگاه های آموزشی در راستای اهداف انجمن