• تلفن: 88985740 - 88985359
  • info@ssqa.ir
  • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7
درخواست پذیرش عضویت حقوقی
عنوان کامل شرکت(*)

عنوان کامل شرکت را وارد کنید
نام و نام خانوادگی مدیرعامل(*)

ورودی نامعتبر
زمینه فعالیت(*)

زمینه فعالیت را مشخص کنید
تعداد کارکنان(*)

تعداد کارکنان را وارد کنید
نام کالای تولیدی شما(*)

نام کالای تولیدی شما چیست؟
خدماتی که ارائه می دهید(*)

خدماتی که ارائه می دهید چیست؟

آدرس دفتر مرکزی شرکت

استان

نام استان را بنویسید
شهر

شهر را تایپ کنید
خیابان

نام خیابان را بنویسید
پلاک

پلاک را بنویسید
تلفن

تلفن را تایپ کنید
نمابر

نمابر را تایپ کنید
آدرس سایت شرکت

آدرس سایت شرکت را بنویسید

آدرس کارخانه واحد تولیدی

استان

نام استان را بنویسید
شهر

نام شهر را بنویسید
خیابان

نام خیابان را بنویسید
تلفن

تلفن را تایپ کنید
نمابر

نمابر را تایپ کنید
پست الکترونیکی مدیرعامل

پست الکترونیکی مدیرعامل را بنویسید
شماره واتس آپ

ورودی نامعتبر

مشخصات نماینده مدیریت و یا مسئول روابط عمومی

نام و نام خانوادگی(*)

نام و نام خانوادگی را بنویسید
تلفن(*)

تلفن را تایپ کنید
تلفن همراه(*)

تلفن همرا را تایپ کنید
آدرس پست الکترونیکی(*)

آدرس پست الکترونیکی را بنویسید
شماره واتس آپ(*)

شماره واتس آپ را تایپ کنید
حق عضویت ورودی(*)

حق عضویت ورودی را انتخاب کنید
حق عضویت سالیانه(*)

حق عضویت سالیانه را انتخاب کنید
مبلغ قابل پرداخت
0 تومان

انتخاب درگاه پرداخت


کد امنیتی(*)
کد امنیتی

کد امنیتی وارد شده صحیح نیست! دوباره تلاش کنید