• تلفن: 88985740 - 88985359
  • info@ssqa.ir
  • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7

 

جایزه ملی نشان سلامت سازمانی

نشان سلامت سازمانی  به سازمان و یا شرکتی که بشترین امتیاز را در ارزیابی سلامت سازمانی کسب کرده باشند به عنوان برترین نماد اعتماد و اطمینان اعطا می گردد  

دریافت کننده  "نشان سلامت سازمانی"، اعلام می کند که شاخص های سلامت سازمانی را در سازمان، موسسه، یا شرکت خود به خوبی پیاده کرده و لایق دریافت "نشان سلامت سازمانی" می باشد.

" نشان سلامت سازمانی "، به عنوان برترین نماد اعتماد و اطمینان وصلح و دوستی به سازمان ها و شرکت های اقتصادی، فرهنگی، خدماتی، و بانک ها و هتل ها که "گواهینامه سلامت سازمانی" را در طول سال دریافت کرده اند، طی مراسم رسمی در 30 آبان ماه مطابق با 21 نوامبر هـر سـال کـه مصـادف بـا "روز جهانی سلام "world Hello Day  " است اعطا می گردد.

علامت R موید این است، کـه لوگو سـلامت سازمانی در مرجـع جهانـی ثبـت عـلائـم تجـاری در سـوئیـس در7 کلاس بین المللی تــحت شمـاره  2015/53369  به ثبت رسیده است