• تلفن: 88985740 - 88985359
  • info@ssqa.ir
  • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7
اصول سلامت سازمانی

اصول سلامت سازمانی

اعتماد و سرمایه اجتماعی

موتور محرک توسعه در کشورهای پیشرفته"رقابت" است و اگر فضای رقابتی واقعی ایجاد گردد، می توان شاهد رشد و شکوفایی بود. فضای کسب و کار موجود جهانی، صحنه رقابت جدی و بی رحمانه است و بازار به کسی که از رقابت عقب بماند، هیچ ترحمی نمی کند. امروز با نو آوری و خلق شیوه های جدید می توان وارد رقابت شد و محصولی تولید کرد که با کیفیت بهتر، قیمت ارزان تر و سرعت بیشتر وارد بازار شود. از شیوه های جدید می توان به مدل های کسب و کار اشاره کرد: مدل های تعالی کسب و کار یک رویکرد مدیریتی است که در آن چارچوبی جامع و سیستماتیک برای مدیریت عملکرد سازمان ها ارائه می شود و دستآوردهای حاصل از بکارگیری این مدل ها، شناسایی نقاط قوت وزمینه های قابل بهبود سازمان ها می باشد.

 از میان مدل های تعالی کسب و کار، ما مدل سازمان سلام و الگوی سلامت سازمانی را به شما پیشنهاد می کنیم. این مدل سازمان شما را به سمت "کسب رضایت متوازن کلیه ذینفعان شرکت"، " دستیابی و پایدار سازی شرکت از طریق توانمند سازها" و "دستیابی به داشتن سرمایه اجتماعی، بهره وری و بهبود مستمر" سوق می دهد.

مدل سازمان سلام و الگوی سلامت سازمانی با مطالعه و بررسی حدودا 50 مدل تعالی کسب و کار و سرآمدی برای اولین بار در ایران، با رویکرد سرمایه اجتماعی و اخلاق مداری توسط کارشناسان ارشد و صاحب نظران حوزه تعالی سازمانی بومی سازی  و تدوین شده است.در این مدل  شش اصل وجوددارد که شالوده و زیر بنای مدل  را تشکیل می دهد.

 

زیر بنای مدل سازمان سلام و الگوی سلامت سازما نی

osoul salaamat sazmani

تاریخ

23 شهریور 1396

برچسب ها

انجمن حامیان استاندارد