• تلفن: 88985740 - 88985359
  • info@ssqa.ir
  • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7
الگوی سلامت سازمانی

الگوی سلامت سازمانی

14 معیار

مدل تعالی سازمان سلام و الگوی سلامت سازمانی، یک مدل راهنما برای رهبری و یک الگو برای تحول سازمانی موفق است. موفقیت مستمر و پایدار سازمان به سه عامل بستگی دارد:

رعایت اصول و ارزش ها                            عملکرد عالی                   سلامت سازمانی

تحقیقات نشان می دهد، سازمان هایی که روی سلامت خود کار می کنند، نه تنها در رفاه سازمانی به پیشرفت‌های سنجش پذیری می‌رسند، بلکه در زمان کوتاهی، دستآوردهای ملموسی در عملکرد خود به نمایش می گذارند. یکی از نگرانی‌های مدیران در سطح خرد و کلان در بخش های تولیدی و خدمات، مقوله بهره وری و شناسایی عوامل موثر بر آن است. نتایج بررسی و تحقیقات نشان می دهد که سلامت سازمانی بر خلاقیت کارکنان اثر گذاشته و خلاقیت کارکنان نیز بر بهره وری شان تاثیر مستقیمی دارد.

الگوی سلامت سازمانی از 4 لایه و 14 مولفه تشکیل شده است:

سلامت سازمانی، توانایی سازمان در حفظ بقا و سازش با محیط تعریف می شود. یک سازمان سالم هم نوآور و هم سازگار است. ظرفیت بالایی برای تحمل بحران های درونی و بیرونی دارد و قادر به پیشروی به سطوح جدید فعالیت است. سلامت سازمانی می تواند در دستیابی به اهداف سازمان موثر واقع شود، منجر به اثر بخشی سازمان شود و در نهایت در سود دهی و بازدهی سازمان کارآیی داشته باشد.  

 

Model Taali Salaam

تاریخ

21 شهریور 1396

برچسب ها

انجمن حامیان استاندارد