• تلفن: 88985740 - 88985359
  • info@ssqa.ir
  • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7

در اینجا پاسخ به بعضی از دغدغه های مدیران مان ضروری است. مدیران ما حق دارند که از خود بپرسند، "نسبت شرکت کوچک و متوسط و یا حتی بزرگ ما با شرکت های نام آشنای مطرح جهانی که عموما در مجلات معتبری همچون فوربس و فورچون حضور دائم دارند چیست؟ هنگامی که سازمان کوچک و یا بزرگ من از پس حل مساله ساده نقدینگی جاری خود برنمی آید چگونه می توانم به غایت مزیت رقابتی سازمان خود بیاندیشم؟ ارتباط معضلات شرکت های معظم بین المللی که پای را از مرزهای خود فراتر گذارده اند با مشکلات شرکت من که حتی توان رقابت با محصولات چینی موجود در بازار را هم ندارد، چیست؟

پاسخ ما این است:

 "سلامت سازمانی"  هر سازمان و یا شرکت برای این که در چنین محیط رقابتی باقی بماند، نیاز به نوآوری و بهبود دائمی دارد. اکنون بیشتر از گذشته، سازمان ها و شرکت ها باید نیازها و انتـظارات ذی نفعان خود را بفهمند، بین شان تعادل برقرار و به شکلی موثر آن ها را مدیریت کنند. مدل سازمان سلام و الگوی سلامت سازمانی، چارچوبی برای فهم و مدیریت این پیچیدگی ها است. این مدل عملی و کاربردی، مشوقی است برای پیشرفت مداوم.