• تلفن: 88985740 - 88985359
  • info@ssqa.ir
  • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7

برای مدت طولانی، رابطه مستقیمی بین سلامت و عملکرد مالی شرکت ها وجود داشت. اما تحقیقات اخیر کمی دینامیک تر است و پتانسیل بسیاری از شرکت ها را برای ارتقای سلامت شـان و تـطابـق آن با عملـکرد نشـان می دهد. یافته های تحقیقاتی نشان می دهد، تقریبا همه شرکت ها، اگر سلامت سازمان خود را ارتقا دهند، عملکرد بهتری خواهند داشت. حدود 80 درصد از شرکت هایی که اقداماتی مشخص برای سلامت شان را در دستور کار قراردادند شاهد رشد خود بوده اند. در همان مدتی که شرکت های نمونه برای تحقیق در حال ایجاد تغییراتی در سلامت خود بودند، عایدات و کل بازگشت سرمایه سهامداران افزایش یافت. همچنین شرکت هایی که در جهت ارتقای سلامت سازمانی خود خوب عمل کرده اند، به بیشترین پاداش های مالی هم می رسند. این نشان می دهد، کارکردن روی "سلامت" شرکت، فاکتور مهمی در سوق دادن آن از حالت "بد" به "خوب" و "خوب" به "عالی" است. بطور خلاصه، "سلامت سازمان" یک امر ساختگی نیست، بلکه پیش شرطی است برای عملکرد پایدار که وقتی درون یک شرکت سالم هستید، می توانید آن را ببینید و حس کنید. در نتیجه: هر سازمان، موسسه و یا شرکتی که "گواهینامه سلامت سازمانی" را بر اساس مدل سازمان سلام و الگوی سلامت سازمانی دریافت کند، اعتماد مسئولین، ناظران، مشتریان و ذینفعان خود و آحاد جامعه را به همراه خواهد داشت