• تلفن: 88985740 - 88985359
  • info@ssqa.ir
  • بلوار کشاورز، خ نادری، ک حجت دوست، پ 61، واحد7

نشان سلام

" نشان سلام" جایزه سلامت سازمانی است.

دریافت کننده "نشان سلام" اعلام می کند که شاخص های سلامت سازمانی را در سازمان، موسسه یا شرکت خود به خوبی پیاده کرده و لایق دریافت "نشان سلام" می باشد.

"نشان سلام" به عنوان جایزه برتر به سازمان ها و شرکت های اقتصادی، فرهنگی، خدماتی، بانک ها و هتل ها که "گواهینامه سلامت سازمانی" را در طول سال دریافت کرده اند،  بر اساس بالا ترین  امتیاز کسب شده، طی مراسم رسمی در 27 مهر ماه هر سال که مطابق با 19 اکتبر " روز جهانی سلام و کرامت" است اعطا می گردد.

مشخصات نشان سلام

طرحی است گرافیکی، با زمینه و طرح اسلیمی سبز رنگ، این نشان پس از کسب شاخص های مورد نظر و طی مراسم رسمی به افراد، سازمان ها، موسسات و شرکت ها اعطا می گردد.